Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 18/07/2023, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 14/07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 18/07/2023, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

  1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
  2. Προπτυχιακά θέματα.
  3. Εξειδικεύσεις καθηκόντων μελών ΔΕΠ της Σχολής ακαδ. έτους 2023-2024.
  4. Έγκριση αιτήσεων φοιτητών ΣΗΜΜΥ για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Student Mobility για το ακαδ. έτος 2023-2024.
  5. Έγκριση αιτήσεων εισερχομένων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Student Mobility για το ακαδ. έτος 2023-2024.
  6. Ορκωμοσίες ΥΔ.
  7. Έγκριση Προγράμματος Σπουδών – Αναθέσεις μαθημάτων, εισαγωγή νέου μαθήματος του ΔΠΜΣ «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» της Σχολής ακαδ. έτους 2023-2024.
  8. Ορισμός τριμελών θεματικών επιτροπών στο πλαίσιο της προκήρυξης θέσεων Υ.Δ.
  9. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
  10. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση