Ερωτηματολόγιο για θέματα ισότητας φύλων στη Σχολή ΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 17/07/2023

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου CALIPER – “Linking Research & Innovation for Gender Equality” και σε συνεργασία με το Γραφείο Ισότητας της Σχολής, έχει αναπτυχθεί ένα σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικά με την ισότητα των φύλων στη Σχολή μας.

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο υλοποιείται για 2η χρονιά, έχει ως κύριο στόχο να εξετάσει θέματα ισότητας φύλων, να διερευνήσει τον αντίκτυπο των υλοποιημένων δράσεων καθώς και να εξετάσει πιθανές δράσεις και στρατηγικές.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ: https://forms.office.com/e/7MkmjTYLN5 και δεν απαιτεί πάνω από 15 λεπτά του χρόνου σας.

Η συμμετοχή όλων των μελών της Σχολής (φοιτητικό δυναμικό, ακαδημαϊκό προσωπικό, ερευνητές, διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό κλπ) είναι σημαντική!