Ανακοίνωση Προκήρυξης μιας (1) θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία και Ανάλυση Βιοϊατρικών Δεδομένων» στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 18/07/2023

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία και Ανάλυση Βιοϊατρικών Δεδομένων**»** του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών.

Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1507/06-06-2023 τ.Γ.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 12/08/2023.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την πλήρωση της ως άνω θέση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ:

https://apella.minedu.gov.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (τηλ. 2107723997, 2107722403).