Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 29/08/2023, ώρα 10:00 π.μ (Νέα Ορθή Επανάληψη)

Δημοσιεύθηκε 28/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 29/08/2023, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές για το ακαδ. έτος 2022-2023.
 4. Έγκριση αιτήσεων εισερχομένων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Student Mobility για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτος 2023-2024.
 5. Μεταπτυχιακά θέματα.
 6. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσες προγραμματισμού, (θεωρία, υλοποίηση, εργαλεία ανάλυσης λογισμικού)» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
 7. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Ηλεκτρικών Μηχανών» του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος.
 8. Ανανέωση συνεργασίας της Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ με το Πανεπιστήμιο Michigan State University, East Lansing, Michigan, ΗΠΑ για την συμμετοχή φοιτητών σε κοινό διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (dual PhD degree program) (https://msu.edu).
 9. Αίτηση διακοπής άδειας άνευ αποδοχών του μέλους ΔΕΠ Καθηγητή κ. Ν. Παπασπύρου από 01/09/2023.
 10. Αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς μερικής απασχόλησης του μέλους ΔΕΠ Καθ. κ. Ν. Παπασπύρου για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 11. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 12. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση