Ανακοίνωση Έναρξης Αιτήσεων Εισδοχών Πρωτοετών Φοιτητών στις ΝΕΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 31/08/2023

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εισδοχής πρωτοετών φοιτητών Ε.Μ.Π. (Προπτυχιακών-Μεταπτυχιακών-Υπ. Διδακτόρων): 1/9/2023- 30/9/2023
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που βρίσκονται στο site των εστιών http://esties.ntua.gr/ , ηλεκτρονικά στο email: protokollo@central.ntua.gr χρησιμοποιώντας τo έντυπo αίτησης για ΝΕΕΜΠ. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.

Επίσης με τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά:

1. Το έγγραφο απο το Υπουργείο Παιδείας των αποτελεσμάτων της σχολής για τους πρωτοετείς προπτυχιακούς.

2 Το έγγραφο αποδοχής στο Μεταπτυπτυχιακο

3. Το έγγραφο αποδοχής για τους Υπ. Διδάκτορες.