11-9-2023: Τελετή Αναγόρευσης του Ronald W. Schafer, Καθηγητή του Georgia Institute of Technology (Emeritus) και του Stanford University, ΗΠΑ, ως Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής ΗΜΜΥ-ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 31/08/2023

Πρόσκληση