Προκήρυξη μίας θέσης Ε.ΔΙ.Π. ΠΕ, με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Μάθηση με Έμφαση σε Τεχνικές Βαθειάς Μάθησης και Εφαρμογές στην Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 31/08/2023

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), ΠΕ Κατηγορίας, με Δ΄ Εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή (5) θητεία με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Μάθηση με Έμφαση σε Τεχνικές Βαθειάς Μάθησης και Εφαρμογές στην Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών.

Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1740/07-07-2023 τ. Γ΄.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 30/09/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κ. Π. Ζαφειράκη τηλ. 2107724156).

Αίτηση