ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 2024

Δημοσιεύθηκε 01/09/2023

Το Αριστείο Μποδοσάκη θεσπίστηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για να τιμήσει και να αναδείξει τα επιτεύγματα διακεκριμένων Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην επιστήμη και έχουν συμβάλει καθοριστικά στην προαγωγή του επιστημονικού τους κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, ο θεσμός αποσκοπεί στην προβολή στο ευρύ κοινό διεθνώς καταξιωμένων Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα πεδία α) των Θετικών Επιστημών, β) των Τεχνολογικών Επιστημών, γ) των Ιατροβιολογικών Επιστημών και δ) των Κοινωνικών Επιστημών.

Τα δύο (2) επιστημονικά πεδία, στα οποία θα απονέμονται τα δύο Αριστεία κάθε κύκλου, θα ορίζονται ως τα «ενεργά πεδία» του συγκεκριμένου κύκλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μποδοσάκη θα καθορίζει τα ενεργά πεδία κάθε κύκλου.

Το κάθε Αριστείο απονέμεται σε έναν μόνο Έλληνα/σε μία Ελληνίδα επιστήμονα (κατά την ιθαγένεια ή το γένος). Επιλέξιμοι υποψήφιοι του Αριστείου Μποδοσάκη, βάσει του κανονισμού, είναι οι υποψήφιοι που μπορούν να αποδείξουν ότι είναι Έλληνες πολίτες, ή ότι τουλάχιστον ένας από τους παππούδες τους ήταν Έλληνας πολίτης. Πιο περίπλοκες περιπτώσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Για το έτος 2024, το Ίδρυμα αποφάσισε να απονείμει δύο (2) Αριστεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

1. Θετικές Επιστήμες: Φυσική, Αστρονομία, Χημεία, Γεωεπιστήμες, Μαθηματικά, Θεωρητικές Επιστήμες Πληροφορικής
2. Ιατροβιολογικές Επιστήμες

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο συνημμένο έγγραφο.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722.3244, e-mail: excellenceaward@bodossaki.gr