Ανακοίνωση Εξέτασης του μαθήματος "Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης"

Δημοσιεύθηκε 06/09/2023

Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος "Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, στις 12:00-15:00, στο Αμφ. 1 (μαζί με το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη).

Δικαίωμα συμμετοχής στο μάθημα έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες της Σχολής που είχαν δηλώσει το μάθημα το ακ.έτος 2021-2022.