Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 12/09/2023, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 08/09/2023

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τρίτη 12/09/2023, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Πρόταση για ομοτιμοποίηση του συνταξιοδοτηθέντος καθηγητή κ. Σ. Κόλλια – Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.
 4. Πρόταση για ομοτιμοποίηση του συνταξιοδοτηθέντος καθηγητή κ. Σ. Συκά – Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής
 5. Χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024 – οργανωτικά θέματα.
 6. Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων σε μέλη ΔΕΠ της Σχολής για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 7. Εξειδικεύσεις καθηκόντων μελών ΔΕΠ της Σχολής ακαδ. έτους 2023-2024.
 8. Ορισμός επιτροπής μετεγγραφών – ειδικών κατηγοριών ακαδ. έτους 2023-2024.
 9. Θέματα πρακτικής άσκησης.
 10. Μεταπτυχιακά θέματα.
 11. Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών (Διδακτορικών) Σπουδών – Αναθέσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων ακαδ. έτους 2023-2024.
 12. Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών – Αναθέσεις μαθημάτων του ΔΠΜΣ «Επιστήμη δεδομένων και Μηχανική Μάθηση» της Σχολής ακαδ. έτους 2023-2024.
 13. Επικαιροποίηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών της Σχολής ΗΜΜΥ στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
 14. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματα και Οπτικά Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας: Τεχνολογίες, Διατάξεις» του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών.
 15. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία και Ανάλυση Βιοϊατρικών Δεδομένων» του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών.
 16. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή Ρομποτικά Συστήματα» του Τομέα Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής.
 17. Αίτηση χορήγησης άδειας απουσίας άνευ αποδοχών για προσωπικούς λόγους του μέλους ΕΔΙΠ κ. Κ. Τζαμαλούκα διάρκειας τριών ετών από 11/10/2023.
 18. Αίτηση άδειας παράλληλης απασχόλησης του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κ. Σαγώνα από 1/10/2023 έως το τέλος του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024.
 19. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 20. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση