Ανακοίνωση επίδοσης του βραβείου «KAΡΥ» έτους 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 13/09/2023

H Σύγκλητος του Ιδρύματος (7η Συνεδρίαση, 30.08.2023) αποφάσισε να απονεμηθεί το βραβείο «KAΡΥ» ακαδ. έτους 2021-2022 στους ακόλουθους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του:

κ. Αδάμ Δημήτριο του Κωνσταντίνου, φοιτητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών.
κ. Μεταξά Κωνσταντίνο του Νικολάου, φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στην προθήκη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι και τις 15.09.2023.