Επαναληπτική Εξέταση Δικτύων Επικοινωνιών (18/9)

Δημοσιεύθηκε 15/09/2023

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος τον Αύγουστο, η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος των Δικτύων Επικοινωνιών θα λάβει χώρα στις 18/9/23, στις 12.00, στις αίθουσες του PClab. Θα έχει τη μορφή ενός moodle quiz και θα περιλαμβάνει 10-15 ερωτήσεις κλειστού ή ανοικτού τύπου, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν σε διάστημα μίας ώρας. Δεν θα απαιτείται αιτιολόγηση ή ανάλυση των απαντήσεών σας.
Η είσοδος στο quiz θα γίνει μέσα από την ιστοσελίδα του μαθήματος. Η πρόσβαση γίνεται με τους κωδικούς σας από το ίδρυμα.