Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ

Δημοσιεύθηκε 15/09/2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Ίδρυμα Fulbright Greece υλοποιούν ένα πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας στις Η.Π.Α. που απευθύνεται σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ, κατ’ εφαρμογή του από 10-05-2022 μνημονίου μεταξύ τους συνεργασίας και των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος με τίτλο «Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με το Fulbright Greece», όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 30774/Ζ1/17.03.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1928/Β΄/24.03.2023).

Η υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ξεκινάει στις 14/09/2023 και λήγει στις 30/10/2023 και ώρα Eλλάδος 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.