Αίτηση Ανάθεσης Διπλωματικής Εργασίας

Δημοσιεύθηκε 18/09/2023

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές-φοιτήτριες που επιθυμούν να κάνουν αίτηση ανάθεσης διπλωματικής εργασίας με περίοδο παράδοσης από το Φεβρουάριο του 2024 και μετέπειτα, μπορούν να συμπληρώσουν και να συνυπογράψουν με τον επιβλέποντα καθηγητή και το διευθυντή του οικείου τομέα το έντυπο που επισυνάπτεται.

Κατόπιν να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε μορφή pdf στο email της Γραμματείας secreta@ece.ntua.gr με θέμα ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Επισημαίνεται ότι:

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των εγγραφών.

  • Οι φοιτητές – φοιτήτριες που έχουν υποβάλει αίτηση ανάθεσης σε προηγούμενες περιόδους και εφόσον δεν έχουν αλλάξει επιβλέποντα καθηγητή δεν οφείλουν να κάνουν νέα.
  • Για να γίνει δεκτή η αίτηση θα πρέπει τα οφειλόμενα μαθήματα να είναι έως 7.
  • Το θέμα μπορεί να αλλάξει κατά την τελική δήλωση της διπλωματικής την περίοδο που θα εξεταστεί.
  • Σε περίπτωση συνεργασίας δύο ατόμων θα πρέπει να συμπληρώσει το κάθε μέλος ατομική αίτηση.
  • Οι φοιτητές-φοιτήτριες που επιθυμούν να εκπονήσουν διπλωματική στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS οφείλουν να προσκομίσουν το έντυπο υπογεγραμμένο από τον καθηγητή που θα τους επιβλέπει στο ΕΜΠ.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αίτηση