Εγγραφές Νεοεισαχθέντων Φοιτητών Ακαδ. Έτους 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 19/09/2023

Παρακαλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ακαδ. έτους 2023-2024, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να εισάγουν στους συνδέσμους που θα λάβουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους προσωπικούς τους λογαριασμούς (Παρακαλούμε να ελέγχετε και τον κατάλογο Spam), που έχουν δηλώσει στη δήλωση του Μηχανογραφικού τους, τα στοιχεία τους καθώς επίσης και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής του ΥΠΑΙΘ υπογεγραμμένη
  2. Έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, σε ηλεκτρονικό format jpg ή tiff, 300x400 pixels (αντιστοιχεί σε διαστάσεις περίπου 4cm x 5cm με 200dpi), μέχρι 1ΜΒ
  3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης
  4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκτύπωση από το:(https://www.amka.gr/AMKAGR/)
  5. Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  6. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  7. Πιστοποιητικό Διαγραφής (αφορά στους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλη Σχολή/Τμήμα)
  8. Υπεύθυνη Δήλωση (που αναγράφεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής).
  9. Υπεύθυνη δήλωση (ότι όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι ακριβή και αληθή
  10. Φόρμα συναίνεσης (εδώ).

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, να αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr

Το διάστημα των εγγραφών είναι από 20 Σεπτεμβρίου 2023 έως 27 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου, θα καταχωρισθούν από τη Γραμματεία της Σχολής. Η εγγραφή στο μάθημα επιλογής θα πραγματοποιηθεί, από 02/10/2023 έως 30/10/2023, από τους φοιτητές ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.central.ntua.gr/registrations, με τους κωδικούς (username & password) που θα λάβουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς μετά την 29η Σεπτεμβρίου 2023.

Η έναρξη των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα γίνει τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023