Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023-2024 του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη για τη χορήγηση έξι υποτροφιών

Δημοσιεύθηκε 20/09/2023

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.