Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα: εμπόδια, αντιστάσεις και προοπτικές

Δημοσιεύθηκε 25/09/2023

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργανώνει στις 4 Οκτωβρίου 2023, 10:00-11:30, διαδικτυακή παρουσίαση και συζήτηση για τα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα, στο πλαίσιο του έργου “Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα (GENDRHED)”, το οποίο χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Active citizens fund.

Η εκδήλωση ολοκληρώνει την πρώτη φάση του έργου GENDRHED, με θέμα την ενίσχυση των γνώσεων και της ικανότητας των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων να διαμορφώνουν, να εφαρμόζουν, και να παρακολουθούν προσαρμοσμένα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ). Ταυτόχρονα, αποτελεί την έναρξη της δεύτερης φάσης του έργου, η οποία περιλαμβάνει α) διεξαγωγή έρευνας για την υλοποίηση των ΣΔΙΦ, και β) την ανάπτυξη δεικτών για την ισότητα των φύλων στην ανώτατη εκπαίδευση και στην επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ για δηλώσεις συμμετοχής ακολουθείστε στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsihQk4bjs3iWUjcHQecX9fZ0o7Fa8jWYr-XyFHJm71lNVJA/viewform,