Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 27/09/2023, ώρα 14:30

Δημοσιεύθηκε 25/09/2023

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 27/09/2023, ώρα 14:30

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Σ. Κόλλια.
 3. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Σ. Συκά.
 4. Επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών της Σχολής ΗΜΜΥ στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ σύμφωνα με το ν4957/2022.
 5. Μεταπτυχιακά θέματα.
 6. Προκήρυξη του ΔΠΜΣ της Σχολής «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» για το ακαδ.έτος 2023-2024.
 7. Ανανεώσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων.
 8. Αίτηση άδειας παράλληλης απασχόλησης του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κ. Σαγώνα από 1/10/2023 έως το τέλος του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024.
 9. Προπτυχιακά θέματα. – Ορισμός προέδρου ΕΠΣ.
 10. Οικονομικά Θέματα.
 11. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 12. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση