Εγγραφές χειμερινών εξαμήνων 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 28/09/2023

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι οι εγγραφές στα μαθήματα του 1ου (μόνο ως προς το μάθημα επιλογής), 3ου, 5ου, 7ου και 9ου εξαμήνου σπουδών θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την 2η Οκτωβρίου 2023 έως και την 30η Οκτωβρίου 2023 στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.central.ntua.gr/sxoles/registrations/eggrafes

Ταυτόχρονα κατά την ίδια περίοδο όσοι φοιτητές το δικαιούται (<7 οφειλόμενα μαθήματα) είναι απαραίτητο να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (secreta@ece.ntua.gr) τη Δήλωση Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας.

Η φόρμα της δήλωσης και οι σχετικές οδηγίες υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ece.ntua.gr/gr/documents

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα δικαιούνται να συμμετέχουν στις Περιόδους Εξετάσεων Διπλωματικών Εργασιών του ακ.έτους 2023-2024.

Υπενθυμίζουμε ότι:

  • Αλλαγές ροών γίνονται με αποστολή στο email της Γραμματείας (secreta@ece.ntua.gr) από τον ιδρυματικό Λογαριασμό με θέμα: Αλλαγή ροών, γράφοντας τις παλαιές και νέες ροές και τυχόν αλλαγή κατεύθυνσης. Οι αλλαγές ροών θα καταχωρηθούν στο φοιτητολόγιο μετά το πέρας των ηλεκτρονικών εγγραφών.
  • Οι κάτοχοι διπλωμάτων ξένης γλώσσας, με κατάθεση στη Γραμματεία επικυρωμένου αντίγραφου του πτυχίου, απαλλάσσονται για τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών. Τα δικαιολογητικά καταθέτονται στη Γραμματεία στο 3ο εξάμηνο σπουδών.
  • Υποχρέωση εγγραφής έχουν και οι φοιτητές που εκπονούν μόνο διπλωματική εργασία.
  • Όσοι δεν εγγραφούν στις παραπάνω ημερομηνίες δε θα μπορούν να πάρουν πιστοποιητικά σπουδών από τη Γραμματεία, να καταχωρηθούν βαθμοί στα μαθήματα που θα εξεταστούν και θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν στον «Εύδοξο» τα συγγράμματα που θα έχουν παραλάβει για μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus οφείλουν να εγγραφούν και να δηλώσουν τα μαθήματα που πρόκειται να αντιστοιχίσουν, ώστε να καταχωρηθεί ο βαθμός.