Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π. ΠΕ, με γνωστικό αντικείμενο: «Κατανεμημένες Τεχνικές Σχεδίασης και Ελέγχου για Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας» του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών της ΣΗΜΜΥ.

Δημοσιεύθηκε 05/10/2023

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), ΠΕ Κατηγορίας, με Δ΄ Εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή (5) θητεία με γνωστικό αντικείμενο: «Κατανεμημένες Τεχνικές Σχεδίασης και Ελέγχου για Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας» του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών της ΣΗΜΜΥ.

Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1709/03-07-2023 τ. Γ΄.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 04/11/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κ. Π. Ζαφειράκη τηλ. 2107724156).

Αίτηση