Ενημέρωση για την χορήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών του ΕΚΠΑ

Δημοσιεύθηκε 06/10/2023

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στα συνημμένα αρχεία.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου

ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ μεταπτ.

ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ Χας ΔΗΜ. ΚΡΙΕΖΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΥΛΗ

Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή

Άλκη Αργυριάδη