Δημοτικές Εκλογές 2023 δε θα γίνουν μαθήματα στις 09/10 και 16/10.

Δημοσιεύθηκε 06/10/2023

Προς διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος για φοιτητές και προσωπικό της Σχολής, δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα την Δευτέρα 09/10 και την Δευτέρα 16/10 σύμφωνα με απόφαση της Πρυτανείας.