Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 11/10/2023, ώρα 14:30

Δημοσιεύθηκε 10/10/2023

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 11/10/2023, ώρα 14:30

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Πρόταση του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών να προσκληθεί ο κ. Francky Catthoor, καθηγητής του K. U. Leuven, ως επισκέπτης καθηγητής κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024.
 3. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ Κατηγορίας στη Δ Εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή (5) θητεία, του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Μάθηση με Έμφαση σε Τεχνικές Βαθειάς Μάθησης και Εφαρμογές στην Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας".
 4. Επικύρωση πινάκων εισαγομένων στη Σχολή με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5% για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 5. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών που ανήκουν στην περίπτωση Ε του άρθρου 78 ν.4692/2020 για το ακαδ. έτος 2022-2023.
 6. Έγκριση εγγραφών νεοεισαχθέντων με την ειδική κατηγορία αλλοδαπών – αλλογενών αποφοίτων λυκείων κρατών – μελών της Ε.Ε. και κρατών – μελών εκτός Ε.Ε. για το ακαδ. έτος 2022-2023.
 7. Έγκριση εγγραφών νεοεισαχθέντων με την ειδική κατηγορία αλλοδαπών – αλλογενών αποφοίτων λυκείων κρατών – μελών της Ε.Ε. και κρατών – μελών εκτός Ε.Ε. για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 8. Θέματα πρακτικής άσκησης.
 9. Θέματα προπτυχιακών σπουδών.
 10. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 11. Συζήτηση για το σχέδιο στρατηγικής της Σχολής.
 12. Οικονομικά Θέματα.
 13. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 14. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση