Πρόσκληση Επίσημου Εορτασμού 28ης Οκτωβρίου

Δημοσιεύθηκε 20/10/2023

Για τα Μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ που αυτοδίκαια αποχώρησαν με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 βλ. συνημμένο αρχείο.