Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 25/10/2023, ώρα 14:30

Δημοσιεύθηκε 23/10/2023

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 25/10/2023, ώρα 14:30

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Ορκωμοσίες ΥΔ.
 3. Αποδοχή νέων ΥΔ για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 4. Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 5. Ανανέωση εντεταλμένων διδασκόντων εαρινού εξαμήνου 2023-2024.
 6. "Aπόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακ.έτος 2022-2023".
 7. Επικύρωση των αιτήσεων για μεταφορά θέσης φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 8. Έγκριση εγγραφών των επιτυχόντων στις ειδικές κατηγορίες τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 9. Έγκριση εγγραφών εισαγομένων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 10. Θέματα παράβασης ακαδημαϊκής δεοντολογίας.
 11. Συζήτηση για το σχέδιο στρατηγικής της Σχολής.
 12. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ Θ. Σπυράτου για την παροχή εργαστηριακού εκπαιδευτικού έργου στο ΔΙΕΚ Αμπελοκήπων στο μάθημα «Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024.
 13. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ. Θ. Σπυράτου για την παροχή εργαστηριακού εκπαιδευτικού έργου στο ΔΙΕΚ Κηφισιάς στο μάθημα «Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024.
 14. Θέματα προπτυχιακών σπουδών.
 15. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 16. Οικονομικά Θέματα.
 17. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 18. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση