Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών για το ακ. έτος 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 24/10/2023
  • Για τους εισαχθέντες φοιτητές 2015 και εντεύθεν

Ο κανόνας: iv_) Επιλέγουν τουλάχιστον ένα υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου από τρεις διαφορετικές εκ των ροών Υ, Λ, Η,Δ,Τ,Σ,Ζ,Ε_

Τροποποιείται ως εξής:

iv) Επιλέγουν τουλάχιστον ένα υποχρεωτικό μάθημα από τρείς διαφορετικές εκ των ροών Υ, Λ, Η,Δ,Τ,Σ,Ζ,Ε στη διάρκεια των σπουδών τους.

  • Μεταβολές στη Ροή Λ

Οι φοιτητές που επιλέγουν την Λ ως κύρια-ροή επιλέγουν να παίρνουν 4 από τα 5 μαθήματα:

- (3287) Τεχνητή Νοημοσύνη,

- (3123) Βάσεις Δεδομένων

- (3061) Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

- (3105) Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

- (3205) Τεχνολογία λογισμικού

Οι φοιτητές που επιλέγουν τη Ροή Λ ως μισή-ροή επιλέγουν να παίρνουν 3 από τα παραπάνω μαθήματα.

Η αλλαγή αυτή θα ισχύει για τους φοιτητές που θα εγγραφούν πρώτη φορά στο 6ο εξάμηνο για το ακ. έτος 2023-2024

  • Αλλαγή του τίτλου μαθήματος στη ροή Ε (3235) «Αξιοπιστία ΣΗΕ» με νέο τίτλο (3235) «Οικονομική και αξιόπιστη λειτουργεία ΣΗΕ»
  • Εισαγωγή νέου μαθήματος στη ροή Ο

(3407) «Μοντέλα Αποφάσεων και Διοίκησης για το Κλίμα»

Εξάμηνο 8ο

  • Αλλαγή του τίτλου μαθήματος στη ροή Ι (3382) «Τεχνολογίες κινητής και ηλεκτρονικής υγείας» με νέο τίτλο (3382) «Τεχνολογίες Ψηφιακής Υγείας»