21ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "IEEE International Symposium on Biomedical Imaging – ISBI 2024"

Δημοσιεύθηκε 29/10/2023

Το 21ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "IEEE International Symposium on Biomedical Imaging – ISBI 2024" διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, από τις 27 έως τις 30 Μαΐου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Προτεραιότητα του Συνεδρίου είναι η ενίσχυση της συνέργειας μεταξύ ερευνητών και ειδικών από τον ακαδημαϊκό χώρο, τους οργανισμούς υγείας, τα ερευνητικά ιδρύματα και τη βιομηχανία με στόχο την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της βιοϊατρικής απεικόνισης.

Tο ISBI 2024 δίνει έμφαση σε αναδυόμενα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης στη βιοϊατρική απεικόνιση, που περιλαμβάνουν interpretability, domain shifts και adaptation, trustworthiness, καθώς και σε ζητήματα που σχετίζονται με την in-silico μοντελοποίηση, τα digital twins και την ιατρική ακρίβειας.

Το ISBI 2024 θα περιλαμβάνει tutorials, grand challenges, διαγωνισμό καινοτομίας και ένα επιστημονικό πρόγραμμα με προσκεκλημένες ομιλίες, ειδικές συνεδρίες, καθώς και παρουσιάσεις επιστημονικών άρθρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το website του Συνεδρίου.

Call for Contributions