Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προκήρυξης Υποψηφίων Διδακτόρων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 - Εγγραφές νέων Υ. Δ.

Δημοσιεύθηκε 30/10/2023

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης Υποψηφίων Διδακτόρων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, σύμφωνα με την από 25/10/2023 απόφαση Γ. Σ. της Σχολής ΗΜΜΥ.

Καλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο phd@ece.ntua.gr την εγγραφή τους στο χειμερινό εξάμηνο από 30/10/2023 έως και 06/11/2023.

Πίνακας αποτελεσμάτων

Εγγραφή