Ημερίδα «Αποτελέσματα της Έρευνας για την απορρόφηση των αποφοίτων του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας - Απολογισμός των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ»

Δημοσιεύθηκε 30/10/2023

Πρόγραμμα Ημερίδας