Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 8/11/2023, ώρα 17:00

Δημοσιεύθηκε 06/11/2023

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 08/11/2023, ώρα 17:00

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ Κατηγορίας στη Δ Εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή (5) θητεία, του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο "Κατανεμημένες Τεχνικές Σχεδίασης και Ελέγχου για Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας" (παρ. γ, άρθρο 41, Ν.4521/2018).
 3. Επιλογή μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ Κατηγορίας στη Δ Εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή (5) θητεία, του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Μάθηση με Έμφαση σε Τεχνικές Βαθειάς Μάθησης και Εφαρμογές στην Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας".
 4. Αίτημα μετακίνησης του κ. Β. Βεσκούκη, Καθηγητή της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ προς τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ.
 5. Θέματα πρακτικής άσκησης.
 6. Θέματα προπτυχιακών σπουδών.
 7. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 8. Αίτηση, της κυρίας Φράγκου Αικατερίνης, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Σχολή ΗΜΜΥ το ακαδ. έτος 2023-2024.
 9. Έγκριση Ειδικού Συμβολαίου που αφορά τη συνεπίβλεψη της διδακτορικής διατριβής του ΥΔ της Σχολής ΗΜΜΥ κ. Ε. Κατσαραγάκη μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και KU Leuven.
 10. Έγκριση Ειδικού Συμβολαίου που αφορά τη συνεπίβλεψη της διδακτορικής διατριβής του ΥΔ της Σχολής ΗΜΜΥ κ. X. Λαμπράκου μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και KU Leuven.
 11. Οικονομικά Θέματα.
 12. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 13. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση