ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 23/11/2023

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος ότι για την ανανέωση της κάρτας σίτισης για το ακαδ. έτος 2023 - 2024 όσων είχαν εκδώσει κάρτα κατά το προηγούμενο ακαδ. έτος, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική αποστολή,στα e-mails jsotir@central.ntua.gr και kalliopi@central.ntua.gr, των ακόλουθων παραστατικών:

  • Βεβαίωση σπουδών ακαδ. έτους 2023 - 2024
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. έτους 2022.

Οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στη Σχολή εισδοχής τους για το ακαδ. έτος 2023 – 2024, καθώς και όσοι δεν είχαν εκδώσει κάρτα σίτισης κατά το προηγούμενο έτος θα πρέπει να προσέλθουν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Θωμαΐδειο Κτίριο Εκδόσεων) από τις 9.00 π.μ. – 2.00 μ.μ., καθημερινά, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπο της Αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210-772-2192 (κ. Γιακουμάκη Καλλιόπη) και στο τηλ. 210-772-2154 (κ. Σωτηροπούλου Ιωάννα).

Σχετικές αναρτήσεις:

α) Υπουργική απόφαση Φ5/68535/Β3/18.06.2012 (Φ.Ε.Κ. 1965) για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας παροχής δωρεάν σίτισης στους φοιτητές.

β) Έντυπο αίτησης - δήλωσης για τη χορήγηση κάρτας σίτισης ακαδ. έτους 2023 – 2024.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ