Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 29/11/2023, ώρα 14:30

Δημοσιεύθηκε 27/11/2023

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 29/11/2023, ώρα 14:30

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής (εξέλιξη του κ. Κ. Τζαφέστα).
 3. Επιλογή μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ Κατηγορίας στη Δ Εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή (5) θητεία, του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο "Κατανεμημένες Τεχνικές Σχεδίασης και Ελέγχου για Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας".
 4. Ορισμός εκπροσώπων Σχολής ΗΜΜΥ στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείριση του ΕΛΚΕ ΕΜΠ (Τακτικός & αναπληρωματικός).
 5. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την επιλογή εντεταλμένου διδάσκοντα για το μάθημα «Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων».
 6. Έγκριση νεοεισαχθέντων με την κατηγορία αθλητών ακαδ. έτους 2023-2024.
 7. Ορισμός βασικών προπτυχιακών μαθημάτων και εξεταστών καθηγητών για διαγωνισμό χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
 8. Ανανεώσεις υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 9. Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών – Αναθέσεις των μαθημάτων στο ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση» για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 10. Θέματα πρακτικής άσκησης
 11. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 12. Θέματα προπτυχιακών σπουδών.
 13. Συζήτηση για το σχέδιο στρατηγικής της Σχολής.
 14. Οικονομικά Θέματα.
 15. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 16. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση