Εκλογικός κατάλογος για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 27/11/2023

Εκλογικός κατάλογος για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της ΣΗΜΜΥ