Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 11/12/2023

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2023

Ανακήρυξη Υποψηφιότητας

για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ο Κοσμήτορας της Σχολής ΗΜΜΥ, Καθ. κ. Παναγιώτης Τσανάκας έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄)

β) Την με Αρ. Πρωτ. 59110/23-11-2023 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

γ) Την υποψηφιότητα που κατατέθηκε στη Γραμματεία της Σχολής

δ) Τον έλεγχο που διενεργήθηκε ώστε η υποψήφια να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

  • Υποψήφια για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής την Αναπλ. Καθ. κ. Ι. Ρουσσάκη.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν την 8η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00-13:00 με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364 τ. Β΄).

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Παναγιώτης Τσανάκας

Ανακήρυξη Υποψηφιότητας