Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 13/12/2023, ώρα 14:30

Δημοσιεύθηκε 11/12/2023

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 13/12/2023, ώρα 14:30

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Ορκωμοσίες Υ.Δ.
 3. Αίτημα μετακίνησης του κ. Β. Βεσκούκη, Καθηγητή της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ προς τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ.
 4. Επιλογή εντεταλμένου διδάσκοντα για το μάθημα «Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων».
 5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικουρικό διδακτικό έργο στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.
 6. Έγκριση αιτήσεων εισερχομένων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Student Mobility για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτος 2023-2024.
 7. Εξεταστική εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024 για τους φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (Ν. 4452/2017, άρθρο 31, Παρ. 1).
 8. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 9. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών λόγω αδελφών προπτυχιακών φοιτητών για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 10. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 11. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών των ΔΠΜΣ της Σχολής, στο πλαίσιο της πιστοποίησης από την ΕΘΑΕΕ των ΔΠΜΣ του ΕΜΠ.
 12. Έγκριση Κανονισμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου των ΔΠΜΣ της Σχολής, στο πλαίσιο της πιστοποίησης από την ΕΘΑΕΕ των ΔΠΜΣ του ΕΜΠ.
 13. Έγκριση Κανονισμού Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης Κινητικότητας και Εκπόνησης Εργασιών των ΔΠΜΣ της Σχολής, στο πλαίσιο της πιστοποίησης από την ΕΘΑΕΕ των ΔΠΜΣ του ΕΜΠ.
 14. Έγκριση Κανονισμού Εργασίας ή Σύμβαση Εργασίας, Υποχρεώσεις του Διδακτικού Προσωπικού των ΔΠΜΣ της Σχολής, στο πλαίσιο της πιστοποίησης από την ΕΘΑΕΕ των ΔΠΜΣ του ΕΜΠ.
 15. Έγκριση ειδικού κανονισμού για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης (εφόσον το ΠΜΣ προσφέρεται με εξ’ αποστάσεως μεθόδους) των ΔΠΜΣ της Σχολής, στο πλαίσιο της πιστοποίησης από την ΕΘΑΕΕ των ΔΠΜΣ του ΕΜΠ.
 16. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» της Σχολής, στο πλαίσιο της πιστοποίησης από την ΕΘΑΕΕ των ΔΠΜΣ του ΕΜΠ.
 17. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» της Σχολής, στο πλαίσιο της πιστοποίησης από την ΕΘΑΕΕ των ΔΠΜΣ του ΕΜΠ.
 18. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση» της Σχολής, στο πλαίσιο της πιστοποίησης από την ΕΘΑΕΕ των ΔΠΜΣ του ΕΜΠ.
 19. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη» της Σχολής, στο πλαίσιο της πιστοποίησης από την ΕΘΑΕΕ των ΔΠΜΣ του ΕΜΠ.
 20. Θέματα προπτυχιακών σπουδών.
 21. Οικονομικά Θέματα.
 22. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 23. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση