Υποψηφιότητα για τη θέση μέλους της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Δημοσιεύθηκε 09/01/2024

Προκήρυξη

Αίτηση