Εξέταση στο μάθημα "Εισαγωγή στη Φιλοσοφία"

Δημοσιεύθηκε 09/01/2024

Σας ενημερώνουμε ότι, το μάθημα "Εισαγωγή στη Φιλοσοφία" του 1ου εξαμήνου σπουδών θα συνεξεταστεί από τις Σχολές ΕΜΦΕ και ΗΜΜΥ στις 16/02/2024, ώρα 12:00-15:00 στα Αμφ.1,2,3 της Σχολής ΕΜΦΕ