Χορήγηση του βραβείου «ΚΑΡΥ» για το ακαδ. έτος 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 11/01/2024

Ανακοινώνεται ότι θα χορηγηθεί το Βραβείο «ΚΑΡΥ», στη μνήμη του Δημητρίου Καρυδογιάννη, σε φοιτητές των Σχολών του Ε.Μ.Π. Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Συγκεκριμένα, χορηγείται ένα βραβείο στον φοιτητή/τρια της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και ένα βραβείο στον φοιτητή/τρια της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα του ακαδ. έτους 2023-2024 από όλα τα εξάμηνα σπουδών της Σχολής τους αντίστοιχα και είναι οικονομικά αδύνατοι.

Το ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 500,00€ (μεικτά) ανά δικαιούχο. Το βραβείο συνοδεύεται από αργυρό μετάλλιο.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και της βαθμολογίας του εν λόγω ακαδ. έτους, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας θα εκδώσει αναλυτική ανακοίνωση, με τα απαραίτητα παραστατικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και την προθεσμία κατάθεσής τους. Εν συνεχεία, αφού παραλάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων, θα εισηγηθεί τους δικαιούχους στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Η τελική έγκριση των βραβευθέντων θα πραγματοποιηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.