Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 17/1/2024, ώρα 15:00 (Ορθή Επανάληψη)

Δημοσιεύθηκε 17/01/2024

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 17/01/2024, ώρα 15:00

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Αποδοχή κατανομής νέων θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια για το έτος 2024.
 3. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής (απόφαση της 1ης/2024 συνεδρίασης της Συγκλήτου της 16/01/2024)
 4. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών (απόφαση της 1ης/2024 συνεδρίασης της Συγκλήτου της 16/01/2024)
 5. Ορισμός τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών μελών της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Αναπληρωτή Κοσμήτορα.
 6. Ορισμός Επιτροπών Αξιολόγησης και Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους/Νέες Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ε.Μ.Π.»για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
 7. Ορισμός Μελών Συγκλητικών Επιτροπών και Ειδικών Συγκλητικών Επιτροπών για την ακαδημαϊκή τετραετία 2023-2024 έως και 2026-2027.
 8. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.
 9. Αντικατάσταση του Καθηγητή κ. Χ. Δούκα στην Επιτροπή Μετεγγραφών της ΣΗΜΜΥ.
 10. Ανανέωση υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 11. Επικύρωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων ΑΕΙ -ΤΕΙ, Αξιωματικών Τεχνικού Σώματος και Διαβιβάσεων και άλλων Υπουργείων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.
 12. Αντικατάσταση του Καθηγητή κ. Χ. Δούκα στην ΕΠΣ του ΔΠΜΣ "Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 13. Αντικατάσταση του Καθηγητή κ. Χ. Δούκα, ως εκπροσώπου του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων στην ΕΜΣ της Σχολής.
 14. Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (εξέλιξη του κ. Αλ. Ποταμιάνου)
 15. Θέματα προπτυχιακών σπουδών.
 16. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 17. Οικονομικά Θέματα.
 18. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 19. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση