Απόφαση ΓΣ ΣΗΜΜΥ 17/1/2024

Δημοσιεύθηκε 19/01/2024

Η ΓΣ της ΣΗΜΜΥ συνήλθε και διαπίστωσε ομόφωνα ότι δεν είναι σε θέση να δώσει άλλες ημερομηνίες πέραν αυτών που αναφέρονται στο δημοσιευμένο ετήσιο ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Σχολής.

Με βάση την ελάχιστη επιτρεπτή διάρκεια του εαρινού εξαμήνου και τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, αντιλαμβανόμαστε τις πιεστικές χρονικές προθεσμίες.

Αποφασίστηκε επίσης να γίνει αναλυτική καταγραφή των χρονικών αναγκών για την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών προπτυχιακών μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου της Σχολής.

Ταυτοχρόνως, η ΓΣ της ΣΗΜΜΥ ζητά από όλους τους σπουδαστές να εξετάσουν με προσοχή τους προβληματισμούς που παρουσιάστηκαν από τα στελέχη της Σχολής κατά τη διάρκεια της ΓΣ.

Θα επανέλθουμε στο θέμα σε επόμενη ΓΣ, συνυπολογίζοντας και τα νεώτερα δεδομένα.