Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 23/1/2024, ώρα 17:30

Δημοσιεύθηκε 19/01/2024

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τρίτη 23/01/2024, ώρα 17:30

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

  1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
  2. Ορισμός Μελών Συγκλητικών Επιτροπών και Ειδικών Συγκλητικών Επιτροπών για την ακαδημαϊκή τετραετία 2023-2024 έως και 2026-2027.
  3. Θέματα προπτυχιακών σπουδών.
  4. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
  5. Συζήτηση για τον θεσμό των ιδιωτικών πανεπιστημίων
  6. Συζήτηση για την επέμβαση της αστυνομίας στο ΕΜΠ την 15/1/24
  7. Οικονομικά Θέματα.
  8. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
  9. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση