Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 30/1/2024, ώρα 09:30

Δημοσιεύθηκε 29/01/2024

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τρίτη 30/01/2024, ώρα 09:30

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

  1. Θέματα προπτυχιακών σπουδών.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση