Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδ. έτος 2024 - 2025 από το Ίδρυμα “Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης”

Δημοσιεύθηκε 29/01/2024

Το ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Βορείου Αμερικής) για το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025 στους τομείς:

 1. Electrical and Computer Engineering
  (περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κύριες ειδικεύσεις)
  Programming/ Hardware
  Telecommunications
  Energy
  Electronics
 2. Biomedical Engineering
 3. Informatics
 4. Artificial Intelligence

Όλα τα υπόλοιπα πεδία δε θα ληφθούν υπόψη, παρακαλούμε να μην στείλετε την αίτησή σας, εάν σχεδιάζετε να σπουδάσετε σε κάποιον άλλο κλάδο.
Η υποτροφία απονέμεται σε πτυχιούχους ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στους κλάδους αυτούς με διάκριση (Άριστα ή Λίαν Καλώς σε περίπτωση μη εμφάνισης αριστούχων). Απαραίτητη η άρτια γνώση της γλώσσας στην οποία θα σπουδάσετε. Ηλικία υποψηφίων μέχρι 30 ετών. Αποκλείονται οι υπότροφοι που έχουν λάβει υποτροφία από άλλη πηγή.

Η υποτροφία ανέρχεται στα 6.000 ευρώ και καλύπτει ένα έτος μόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, η φόρμα της οποίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.arnaoutisfoundation.com.

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στην Αγγλική γλώσσα, και να ΦΤΑΣΟΥΝ με email στην κ. Αρναούτη μέχρι τα μεσάνυχτα της 8ης Μαρτίου 2024 (ώρα Λονδίνου) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές που θα πραγματοποιηθούν. Αιτήσεις που θα φτάσουν μετά από αυτή την ημερομηνία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από e-mail δε θα ληφθούν υπόψη. Αρχεία .zip δε θα γίνουν αποδεκτά. Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως εάν υποβάλλετε την αίτηση σας το συντομότερο δυνατόν. Ο πρώτος κύκλος συνεντεύξεων θα γίνει μέσω Skype στις 13 και 14 Απριλίου και οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη με την κ. Αρναούτη και ένα μέλος της Επιτροπής μέσω Skype πάλι στις 19 Μαίου 2024. Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας στην Κ. Αρναούτη στο e-mail: nathene@nathenelawyer.com

Λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση με φωτογραφία
 2. Συστατικές επιστολές (Πρέπει να σταλούν απ'ευθείας από το πρόσωπο που γράφει την επιστολή στην κ Αρναούτη στο email της κ Αρναούτη: nathene@nathenelawyer.com . Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε ότι παραλήφθηκαν. Μη ολοκληρωμένες αιτήσεις δε θα ληφθούν υπόψην).
 3. Αναλυτικές βαθμολογίες
 4. Βιογραφικό