Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δευτέρα 05/02/2024, ώρα 08:45

Δημοσιεύθηκε 02/02/2024

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τη Δευτέρα 05/02/2024, ώρα 08:45

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

  1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
  2. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.
  3. Αποτελέσματα Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΚΕ
  4. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
  5. Θέματα προπτυχιακών σπουδών.
  6. Οικονομικά Θέματα.
  7. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
  8. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση