Κινητικότητα Erasmus+ και EULiST στο ΕΜΠ: Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση 7/2/2024

Δημοσιεύθηκε 04/02/2024

Στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EULiST “European Universities linking Society and Technology” στο οποίο συμμετέχει το ΕΜΠ, οργανώνεται την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 με 14:00 διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Κινητικότητα Erasmus+ και EULiST στο ΕΜΠ».

Η πρώτη ενότητα (11:00-12:45) με τίτλο «Διαδικασίες κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση» αφορά στην κινητικότητα των φοιτητών του ΕΜΠ (προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το χειμερινό εξάμηνο 2024-2025 έως 23.02.2024), ενώ η δεύτερη ενότητα (13:00-14:00) επικεντρώνεται στα προγράμματα βραχυχρόνιας κινητικότητας και τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας Blended Intensive Programmes (BIP).

Σύνδεσμος σύνδεσης μέσω webex

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mbbacb2900affff7e638badfae4af258b

Περισσότερες πληροφορίες για τo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EULiST μπορείτε να βρείτε στον Ευρωπαϊκό ιστότοπο https://eulist.university/ και στον ιδρυματικό ιστότοπο http://eulist.ntua.gr/

Email επικοινωνίας: eulist@mail.ntua.gr

Φόρμα επικοινωνίας φοιτητών με το EULiST Student Board – NTUA

Πρόγραμμα εκδήλωσης