Ανακοίνωση του Κοσμήτορα της ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 06/02/2024

Ανακοίνωση του Κοσμήτορα της ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ

Χθές 5/2/24, η ΓΣ της Σχολής μας έλαβε μια δύσκολη απόφαση, που δημιουργεί προϋποθέσεις για να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού της προγράμματος, μετά από διακοπή σχεδόν τεσσάρων εβδομάδων.

Συνυπολογίζοντας τις πραγματικές ανάγκες και τους αντικειμενικούς περιορισμούς που τίθενται από τους ισχύοντες νόμους, από τις αποφάσεις υπερκείμενων Οργάνων, και από την ευρέως αποδεκτή ακαδημαϊκή δεοντολογία, η Σχολή αποφάσισε να ξεκινήσει η διδασκαλία του εαρινού εξαμήνου από την 12/2/24, όπως ακριβώς προβλέπει το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Η ΓΣ έκρινε ομόφωνα ότι οποιαδήποτε απόπειρα να διενεργηθεί η εξεταστική υπό τον περιορισμό των δύο εβδομάδων για 100+ μαθήματα, θα οδηγούσε σε πανωλεθρία και σε σπατάλη πολύτιμου χρόνου, είτε γινόταν δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Στη Σχολή μας ήδη διενεργούνται ηλεκτρονικά όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις σε ειδικές κατηγορίες όπως οι σπουδαστές Erasmus, τα διδακτορικά και οι διπλωματικές εργασίες, κυρίως με ζωντανές τηλεδιασκέψεις. Επιπλέον, διενεργούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά και οι προγραμματισμένες εξετάσεις στα μαθήματα των μεταπτυχιακών μας προγραμμάτων.

Για την κατηγορία των επί πτυχίω προπτυχιακών φοιτητών, επελέγη κατ’ αρχάς η δια ζώσης διαδικασία εξέτασης, εφόσον φυσικά αρθεί σύντομα ο αποκλεισμός των κτιρίων. Εάν, ό μη γένοιτο, παραταθεί ο αποκλεισμός, η Σχολή προφανώς θα καταφύγει στην εξ αποστάσεως εξέταση αυτών των σπουδαστών.

Εξυπακούεται ότι όσο συντομότερα ξεπεραστούν οι παρούσες έκτακτες συνθήκες, τόσο μικρότερες θα είναι οι απώλειες στο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής και των σπουδαστών, καθώς είναι αδύνατη η πλήρης ανάταξη του χαμένου χρόνου.

Παναγιώτης Τσανάκας

Κοσμήτορας ΣΗΜΜΥ