Εγγραφές εαρινών εξαμήνων 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 09/02/2024

Ενημερώνουμε τους φοιτητές της ΣΗΜΜΥ ότι οι εγγραφές στα μαθήματα του 2ου, 4ου, 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικώς ηλεκτρονικά από την 12η Φεβρουαρίου 2024 (εντός της ημέρας) έως και την 23η Φεβρουαρίου 2024 στον σύνδεσμο:

http://www.central.ntua.gr/sxoles/registrations/eggrafes

Με απόφαση της Γ.Σ. της 5/2/24 αποφασίστηκε η προσωρινή αύξηση του ορίου των οφειλόμενων μαθημάτων σε 15 για την δήλωση διπλωματικής εργασίας έως και τον Σεπτέμβριο 2024. κατά την περίοδο εγγραφών είναι απαραίτητο να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (secreta@ece.ntua.gr) από όσους φοιτητές το δικαιούνται, η Δήλωση Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας.

Η φόρμα της δήλωσης και οι σχετικές οδηγίες υπάρχουν στον σύνδεσμο: https://www.ece.ntua.gr/gr/documents

Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στις Περιόδους Εξετάσεων Διπλωματικών Εργασιών του ακ. έτους 2023-2024.

Υπενθυμίζουμε ότι:

  • Αλλαγές ροών γίνονται με αποστολή στο email της Γραμματείας (secreta@ece.ntua.gr) από τον ιδρυματικό Λογαριασμό με θέμα : «Αλλαγή ροών», γράφοντας τις παλαιές και νέες ροές και τυχόν αλλαγή κατεύθυνσης. Οι αλλαγές ροών θα καταχωρισθούν στο φοιτητολόγιο μετά το πέρας των ηλεκτρονικών εγγραφών.
  • Οι κάτοχοι διπλωμάτων ξένης γλώσσας, με κατάθεση στη Γραμματεία επικυρωμένου αντίγραφου του διπλώματος, απαλλάσσονται για τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία στο 3ο εξάμηνο σπουδών.
  • Υποχρέωση εγγραφής έχουν και οι φοιτητές που εκπονούν μόνο διπλωματική εργασία.
  • Όσοι δεν εγγραφούν στις παραπάνω ημερομηνίες δεν θα μπορούν να πάρουν πιστοποιητικά σπουδών από τη Γραμματεία, ούτε να καταχωρηθούν βαθμοί στα μαθήματα που θα εξεταστούν, και θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν στον «Εύδοξο» τα συγγράμματα που θα έχουν παραλάβει για μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus οφείλουν να εγγραφούν και να δηλώσουν τα μαθήματα που πρόκειται να αντιστοιχίσουν, ώστε να καταχωρισθεί ο βαθμός.