ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Δ. ΧΩΡΑΦΑ» ΕΤΟΥΣ 2024

Δημοσιεύθηκε 10/02/2024

Το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» θα χορηγήσει για το έτος 2024 δύο βραβεία, ύψους $10.000 το καθένα, σε υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες του ΕΜΠ με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο στις εξής θεματικές περιοχές:

 • Life Sciences & Medicine
 • Physics
 • Chemistry (including nanotechnology)
 • Mathematics
 • Informatics/Computer Science
 • Engineering of Finance & Risk Management.

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • να έχουν ηλικία μέχρι 32 ετών (ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01 Ιουνίου 1992 και μετά),
 • να έχουν ολοκληρώσει τις διδακτορικές σπουδές τους από την 1η Ιουνίου 2023 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024,
 • να μην έχουν λάβει το εν λόγω βραβείο στο παρελθόν.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά, μέχρι και τις 04.04.2024, αίτηση συμμετοχής στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών της Σχολής με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Αρχείο PDF στην αγγλική γλώσσα (μικρότερο από 20ΜΒ) που να περιλαμβάνει, με τη σειρά και τον τρόπο που αναγράφονται, τα ακόλουθα:

 1. Μία συνοδευτική σελίδα με:
 2. Πλήρες ονοματεπώνυμο υποψηφίου (ΕΠΙΘΕΤΟ, όνομα)
 3. Φύλο
 4. Τίτλος (Μr./Ms./Dr.)
 5. Ημερομηνία γέννησης (HH/MM/EEEE)
 6. Τίτλο διδακτορικής διατριβής
 7. Ημερομηνία απόκτησης διδακτορικού ή εκτιμώμενης ολοκλήρωσής του (MM/EEEE)
 8. Θεματική περιοχή
 9. Φωτογραφία διαστάσεων διαβατηρίου
 10. Διεύθυνση κατοικίας
 11. Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 12. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (να συμπεριλαμβάνει και την πρακτική άσκηση, εφόσον υπάρχει)
 13. Λίστα με τις δημοσιεύσεις

α) μόνο εργασίες στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο πρώτος συγγραφέας

β) οι εργασίες πρέπει να έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά μετά από κρίση ή να βρίσκονται σε διαδικασία δημοσίευσης ή τουλάχιστον να έχουν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση

 1. Μονοσέλιδη περίληψη του ερευνητικού έργου του υποψηφίου
 2. Μονοσέλιδο σημείωμα του υποψηφίου για το πώς το ερευνητικό του έργο συνεισφέρει στην ανθρωπότητα με τίτλο “Why my research benefits humanity
 3. Δύο (2) συστατικές επιστολές με την προσφώνηση “Dear members of the Board”, εκ των οποίων η μία από τον επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής
 4. Μέχρι πέντε επιλεγμένες περιλήψεις εργασιών που έχουν δημοσιευτεί μετά από διαδικασία κρίσης (καθεμία εξ αυτών έως μισή σελίδα).

Β. Αρχείο PDF στην ελληνική γλώσσα με τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τίτλο και περίληψη της διατριβής
 • Αριθμό αναφορών (citations) που έχουν γίνει σε κάθε μία από τις δημοσιεύσεις που συμπεριλαμβάνονται στο αγγλικό κείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν:

 • σχετικά με τους όρους χορήγησης των βραβείων και τα απαραίτητα παραστατικά, με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στο loupaki@mail.ntua.gr
 • σχετικά με την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών, με τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών της Σχολής (graduate@ece.ntua.gr)