Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 14/02/2024, ώρα 08:00

Δημοσιεύθηκε 13/02/2024

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 14/02/2024, ώρα 08:00

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

  1. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024".

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση