Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Παρασκευή 16/02/2024, ώρα 14:30

Δημοσιεύθηκε 14/02/2024

Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τηv Παρασκευή 16/02/2024, ώρα 14:30

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Κατάταξη και χρέωση μαθημάτων στους επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2023-2024
 3. Κατ’εξαίρεση μετεγγραφές ακ. έτους 2023-2024
 4. Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών ακ. έτους 2024-2025
 5. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.
 6. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 7. Αποτελέσματα επιτυχόντων υποψηφίων σπουδαστών του ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
 8. Θέματα προπτυχιακών σπουδών.
 9. Συζήτηση για την διαβούλευση επί της πρότασης νόμου για τα Πανεπιστήμια.
 10. Οικονομικά Θέματα.
 11. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 12. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόσκληση